Ponude pretplate

Ime Cijena pretplate Popust Cijena pretplate s popustom i PDV-om
MJESEČNE PRETPLATE
Sportske novosti online pretplata (1 mjesec) 300 HRK 60% 120 HRK
Slobodna dalmacija online pretplata (1 mjesec) 360 HRK 60% 144 HRK
Jutarnji list + prilozi online pretplata + premium jutarnji.hr (1 mjesec) 405 HRK 60% 162 HRK
TROMJESEČNE PRETPLATE
Slobodna Dalmacija online pretplata (3 mjeseca) 1080 HRK 60% 432 HRK
Jutarnji list + prilozi online pretplata + premium jutarnji.hr (3 mjeseca) 1225 HRK 60% 490 HRK
Sportske novosti online pretplata (3 mjeseca) 900 HRK 60% 360 HRK
POLUGODIŠNJE PRETPLATE
Gloria online pretplata (6 mjeseci) 468 HRK 50% 234 HRK
Jutarnji list + prilozi online pretplata + premium jutarnji.hr (6 mjeseci) 2445 HRK 60% 978 HRK
Sportske novosti online pretplata (6 mjeseci) 1800 HRK 60% 720 HRK
Slobodna Dalmacija online pretplata (6 mjeseci) 2160 HRK 60% 864 HRK
Dubrovački vjesnik online pretplata (6 mjeseci) 390 HRK 50% 195 HRK
GODIŠNJE PRETPLATE
Jutarnji list + prilozi online pretplata + premium jutarnji.hr (12 mjeseci) 4890 HRK 60% 1956 HRK
Dubrovački vjesnik online pretplata (12 mjeseci) 780 HRK 50% 390 HRK
Globus online pretplata (12 mjeseci) 468 HRK 50% 234 HRK
Gloria online pretplata (12 mjeseci) 936 HRK 50% 468 HRK
Slobodna Dalmacija online pretplata (12 mjeseci) 4320 HRK 60% 1728 HRK
Auto klub online pretplata (12 mjeseci) 468 HRK 50% 234 HRK
Sportske novosti online pretplata (12 mjeseci) 3600 HRK 60% 1440 HRK