OPĆI UVJETI USLUGE E KIOSK

1. Podaci o pružatelju usluge

Hanza Media d.o.o.
Koranska 2
10000 Zagreb


MB: 0575682
OIB: 79517545745
MBS: 080091889

Račun u Raiffeisenbanci Austria d.d.
IBAN: HR3124840081500153776, Raiffeisenbank Austria d.d.

Iznos temeljnog kapitala: 141.578.500,00 kn

Tel: +385 1 610 3100
Fax: +385 1 610 3148
E-mail: [email protected]

2. Proizvodi i usluge

Hanza Media d.o.o. pruža uslugu E-KIOSK - kupnja digitalnih izdanja dnevnih novina i magazina Hanza Medije d.o.o. (PDF izdanja) te pretplata na digitalna izdanja dnevnih novina i magazina Hanza Medije d.o.o. (PDF izdanja).

Pod digitalnim izdanjima dnevnih novina i magazina Hanza Medije smatraju se osnovna izdanja i redovni prilozi, bez specijaliziranih izdanja kao što su knjižice, kuharice, karte, školski materijal, letci, brošure i sl.

Ovi opći uvjeti sadrže uvjete i odredbe pod kojima možete kupiti i pretplatiti se na digitalna izdanja dnevnih novina i magazina Hanza Medije d.o.o. (PDF izdanja) te se primjenjuju na ugovore o kupnji ili pretplati između Hanza Medije i fizičke osobe ili pravne osobe (u daljnjem tekstu: Korisnik). Ugovor mogu sklopiti fizičke osobe koje imaju 18 godina ili su starije te pravne osobe. Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada je izvršeno plaćanje cijene PDF izdanja. Korisnik će putem registriranog e maila biti obavješten o izvršenoj kupnji, odnosno pretplati.

Ovi se uvjeti primjenjuju bez obzira na uređaj koji se koristi za pristup, odnosno vrijede i za druge mobilne i mrežne digitalne aplikacije.

Ovi Opći uvjeti usluge E kiosk (dalje u tekstu: „Opći uvjeti“), primjenjuju se na prava i obveze koje proizlaze iz Ugovora o kupnji ili pretplati i smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Sklapanjem Ugovora smatra se da su u cijelosti prihvaćeni ovi Opći uvjeti. Ovi opći uvjeti imaju učinak i prethodne obavijesti u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Hanza Media pridržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta Aktualna verzija je uvijek dostupna na našoj stranici www.online.jutarnji.hr .

3. Registracija

Da bi korisnik mogao sklopiti Ugovor potrebno je registrirati korisnički račun na stranici online.jutarnji.hr.

Svaka registracija je samo za jednog korisnika.

Pri registraciji je potrebno upisati ime i prezime, e mail adresu i lozinku. Korisnik ne smije nikome podijeliti svoju lozinku ili omogućiti pristup stranici online.jutarnji.hr putem svoje lozinke. Hanza Media može Korisniku otkazati ili suspendirati pristup stranici online.jutarnji.hr ako podijeli svoju lozinku. Korisnik je odgovoran za upotrebu svoje lozinke.

Pri registraciji je potrebno ostaviti točne, potpune podatke o registraciji i Korisnikova je odgovornost ažurirati i održavati promjene tih podataka na odgovarajućim stranicama za registraciju. Hanza Media se ima pravo osloniti na sve podatke koje Korisnik dostavi.

Ako Korisnik smatra da je došlo do bilo kakvog kršenja sigurnosti, poput otkrivanja, krađe ili neovlaštene upotrebe lozinke korisnik mora odmah obavijestiti Hanza Mediju na adresu [email protected]

Preporučamo da ne odaberete očiglednu korisničku lozinku i da je redovito mijenjate.

Sve podatke koje smo dobili prilikom registracije Hanza Media će koristiti u skladu s našom politikom privatnosti. Molimo pročitajte ovo za detalje o tome kako možemo obrađivati vaše osobne podatke.

Nakon upisivanja imena i prezimena, e-mail adrese i lozinke i potvrde, Korisnik će na upisanu e-mail adresu dobiti link za registraciju kako bi potvrdio registraciju.

Potvrdom registracije, Korisnik prihvaća opće uvjete usluge E kiosk.

4. Kupnja digitalnih izdanja dnevnih novina i magazina Hanza Medije d.o.o. (PDF izdanja)

U slučaju kupnje digitalnih izdanja dnevnih novina i magazina Hanza Medije d.o.o. (PDF izdanja) potrebno je da Korisnik upiše sljedeće korisničke podatke: ime i prezime, e mail, telefonski broj, adresa, te izvrši plaćanje.

Kupnjom digitalnog izdanja dnevnih novina i magazina Hanza Medije d.o.o. (PDF izdanja) korisnik će na e mail adresu biti obavješten o kupnji, te će mu biti dostavljen račun.

Pri plaćanju koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta.

CorvusPay osigurava potpunu tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima. Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi - PCI DSS Level 1 - najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.
Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim.
Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Vaši osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje.
Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom Vaših kartičnih podataka.

Više pročitajte na linku https://www.corvuspay.com/politika-zastite-osobnih-podataka/

5. Pretplata na digitalna izdanja dnevnih novina i magazina Hanza Medije d.o.o. (PDF izdanja).

U slučaju pretplate na digitalna izdanja dnevnih novina i magazina Hanza Medije d.o.o. (PDF izdanja) potrebno je da Korisnik izabere vrstu pretplate (mjesečna, tromjesečna, polugodišnja, godišnja) upiše sljedeće korisničke podatke: ime i prezime, e mail, telefonski broj, adresa, te izvrši plaćanje.

Pretplatnički odnos zasniva se sklapanjem Ugovora o pretplati između Hanza Medije i pretplatnika, a predmet ugovora je obveza pristupa digitalnim izdanjima dnevnih novina i magazina Hanza Medije d.o.o. (PDF izdanja) uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene pretplate.

Ugovor o pretplati stupa na snagu i obvezuje Hanza Mediju od dana kada pretplatnik upiše tražene podatke i izvrši uplatu cijene pretplate ovisno o modelu/dinamici plaćanja.

Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada je izvršeno plaćanje cijene pretplate na PDF izdanja. Korisnik će putem registriranog e maila biti obavješten o ugovorenoj pretplati.

Ugovaranjem pretplate na digitalna izdanja dnevnih novina i magazina Hanza Medije d.o.o. (PDF izdanja) korisnik će na e mail adresu biti obavješten o ugovaranju pretplate te će mu biti dostavljen račun.

Reklamacije vezane za nemogućnost korištenja online izdanja moraju se izjaviti najkasnije u roku od 5 (pet) radnih dana od dana kada je nastupio problem s pristupom online izdanju. Istekom navedenog roka, smatrat će se da je korištenje online izdanja uredno, a reklamacije se neće uvažavati.

Reklamacije se mogu podnijeti poštom na adresu: Hanza Media d.o.o., Odjel pretplate, Koranska 2,10000 Zagreb, ili mailom na adresu: [email protected]

Pretplatnik s kojim je zaključen ugovor o pretplati na daljinu ima pravo jednostrano raskinuti ugovor o pretplati ne navodeći razloge za to, u roku od 14 (četrnaest) dana od dana ugovaranja.

Raskid ugovora mora biti izjavljen pisanom obaviješću, uz navođenje korisničkih podataka (poštom na adresu: Hanza Media d.o.o., Odjel pretplate, Koranska 2,10000 Zagreb, telefaksom na broj 01/6173-958 ili mailom na
adresu: [email protected]), te se kao dan raskida smatra dan kada je Hanza Media primila obavijest o raskidu.
Početak ugovorenog perioda (roka) pretplate računa se od dana kada je pretplatniku omogućen pristup online izdanju.
Ugovorena pretplata prestaje istekom ugovorenog perioda.
Pretplatnik je obvezan izvršiti plaćanje prilikom naručivanja.
Pri plaćanju koristite CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta kako je objašnjeno u točki 4. ovih Općih uvjeta.

6. Obavijest o načinu podnošenja Prigovora potrošača

Korisnik ima pravo sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (NN 19/22) podnijeti pisani prigovor koji može dostaviti HANZA MEDIJI putem pošte ili osobno na adresu Koranska 2, Zagreb, ili putem e maila na adresu [email protected]

HANZA MEDIA se obvezuje dostaviti Korisniku odgovor na prigovor u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.

7. Završne odredbe

Ovi Opći uvjeti stupaju na snagu 1. srpnja 2022. godine

Sve izmjene i dopune Općih uvjeta moraju biti sastavljene u pisanom obliku

Na odredbe Općih uvjeta primjenjuje se pravo Republike Hrvatske, a za sve eventualne sporove koji mogu proizaći iz istih nadležan je stvarno nadležan sud u Zagrebu.

HANZA MEDIA d.o.o.

Ana Hanžeković Krznarić, predsjednica Uprave, Zorica Vitez Sever, članica Uprave, Igor Cenić, član uprave